Logo de Enlaces territoriales para la equidad de genero

 • enlaces territoriales
 • Logo de linkedin
 • Logo de Facebook
 • Logo de youtube
 • Logo de Blogger
enlacesterritoriales@gmail.com

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 • Español
 • Portugués
 • Inglés
 • hebreo
 • Guaraní

קישורים טריטוריאליים למען שוויון מגדרי

התאגדות ללא מטרות רווח הפועלת למען מניעת אלימות מגדרית ולהפסקתה, מתוך מסגרת
של זכויות, מנקודת מבט של ריבוי תרבויות.
מטרותינו
- לעודד שוויון מגדרי, תוך דגש על מניעת אלימות מגדרית והפסקתה, מתוך מסגרת
מבוססת על זכויות, ובהתחשב בריבוי התרבויות, מגוון ההקשרים ההיסטוריים,
החברתיים והקהילתיים, ומורכבותם.
- לעודד יצירת רשתות טריטוריאליות וקהילתיות )או חיזוקן באם הרשתות קיימות(, למען
בניית אזרחות מלאה ושוויונית.
- לתרום לאיכות חייהן של נשים וגברים תוך בהתחשב בכך ששוויון מגדרי ויחסים צודקים
יותר בין גברים לנשים הם אחריות משותפת.
- לעודד יצירת מבט ביקורתי וידע עממי מתוך מסגרות חינוך עממיות כמו גם מתוך מחקר
ופעולה.
- לקדם ערכים כלל- אנושיים כגון סולידריות, כיבוד הזולת ושיתוף.
פעולות, אמצעים וכלים להשגת מטרותינו
- ארגון ימי עיון, סמינארים, סדנאות, קורסים, מפגשים וכן אירועים נוספים )או הצטרפות
לאירועים המאורגנים על ידי אחרים( שיאפשרו להפיץ את ערכנו, לשתף את התנסויותינו
ולהרחיב אותן, תוך יצירת יכולת הקשורה למגדר, ותוך הענקת כלים שיתרמו ליכולת
ליהנות מן הזכויות, וגם להשבת הזכויות.
- ארגון סדנאות להשבת הזכרון הפרטי והקולקטיבי ולהפעלתם, מנקודת מבט של זכויות
אדם.
- עידוד פיתוח פרויקטים קהילתיים הכוללים נקודת מבט מגדרית ורב תרבותית, אשר יופנו
קהילות ייחודיות כגון מהגרים, עולים וכו'.
- תמיכה לקבוצות וארגונים שיבקשו לפתח פרויקטים ופעולות התערבות חברתית מנקודת
מבט מגדרית, תוך התחשבות בריבוי תרבויות, דתות וכו'.
- יצירת חומר להפצה, לתקשורת ולחינוך בנושאים שונים בהקשר המגדרי, הבריאותי,
החינוכי והתרבותי.
- לקיים פעולות אומנותיות ותרבותיות כגון ציורי קיר, תיאטרון קהילתי, מופעים ואומנות
פלסטית.

ל השפיע על דעת הקהל, על סדר יומם של אמצעיי התקשורת, ולעודד קמפיינים, סרטים 
קצרים ותשדירים, תכניות רדיו, עמודי אינטרנט, פרוספקטים ופוסטרים, תפוצה ברשתות
חברתיות וכו'.
לק דם מחקר שיספק מידע וידע על מנת למנוע אלימות מגדרית. 
ל הקים ספרייה הקשורה לתחומי עיסוקנו 
לע ודד חברות מסחריות בעלות רגישות לנושאים חברתיים לתרום משאבים כגון כ"א או 
חומרים לקידום מטרות הארגון.
לק דם את איכות החיים באמצעות העמדת המשאבים מכל סוג והשבחתם )כגון על ידי 
הדרכת אנשים(, וזאת למען פרויקטים חברתיים, עם דגש על פעולות תרבות והשתלבות
בחברה, כמו על פעולות רווחה, בעיקר למען אנשים עם מוגבלויות.
לע ודד התנדבות והשתתפות מצד סטודנטים, בעלי מקצוע וכל אזרח עם מודעות 
חברתית, דרך עזרה בגיוס, הצטרפות, הדרכה, מעקב והוקרה.
לע ודד קשרים עם אנשים, ארגונים וחברות מארגנטינה ומחוצה לה על מנת לקדם עבודה 
משותפת למען המטרות החברתיות.
מי אנחנו
אנו קבוצת אנשים בעלי מקצועות מגוונים, כמו גם מסלולי חיים, ניסיון, ידע והשכלה. אנו
פעילים למען שוויון מגדרי ולמען זכויות האישה בפרט וזכויות אדם בכלל.
נקודת המוצא שלנו היא עבודת צוות, תוך שילוב הידע של כולנו, ניצול הרב תחומיות
והעבודה המשותפת.
מאז 3004 אנו מפתחים פעילויות טריטוריאליות לעזרה טכנית, הדרכה ומניעת אלימות
מגדרית בדרומה של העיר בואנוס איירס. בין הפעילויות והפרויקטים נציין את הדרכתן של
"מקדמות בריאות" וגם של פעילים קהילתיים עם דגש מגדרי, פעולות למניעת אלימות
מגדרית, פיתוח כלים לעבודה בתקשורת, חיזוק הרשתות החברתיות והקהילתיות, וכן
קמפיינים בתקשורת )רדיו וטלוויזיה( בנושא המגדרי.
הצוות
אסתר מנסרה. פסיכולוגית, פסיכולוגית חברתית, עובדת חינוך
עבדה בחינוך טרום חובה. פיתחה פרויקטים בנושא בריאות הציבור בהקשר של ילדות שהיו
קורבנות מעשי התעללות.
מתאמת פרויקטים בהקשר אזורי, לאומי ובינלאומי לטיפול משולב בנשים קורבנות מעשיה
אלימות ביתית ומגדרית.
ביצעה קמפיינים ציבוריים להתמודדות עם אלימות מגדרית ומניעתה.
מרצה באוניברסיטה

יאנינה נואיס. מומחית לתקשורת חברתית וארגונית
למדה לימודי התמחות בנושאי מגדר, חברה ומדיניות ציבורית. מרצה באוניברסיטה, חוקרת.
אחראית על נושא תקשורת חברתית במוסדות בריאות ציבוריים. פיתחה פרויקטים בנושא
תקשורת למהגרות ולאוכלוסיית ארגנטינה המקורית ) indigenas (. הייתה חלק מצוותים רב
תחומיים לביצוע קמפיינים אורקוליים להתמודדות עם אלימות מגדרית ומניעתה.
ד"ר סלסה ביאטריס גונזאלאז. רופאת ילדים בדגש על בריאות הציבור
הייתה בכירה ברפואת ילדים, עבדה במחלקת Neonatology ואף הייתה מנהלת מחלקת
רפואת ילדים בבית החולים Madariaga .
פעילה למען זכויות האישה בנושא בריאות, חלוצה בציון תקפידה החברתי של האישה
במערכת הבריאות, גם כנותנת שרות וגם כצרכנית שרותי מערכת הבריאות.
מודעת לצורך לכלול את ההיבט המגדרי וזכויות האישה בבריאות הציבור, היא מקדמת את
הקמת יחידת המגדר והבריאות במשרד הבריאות במחוז Misiones . היא מקבל מלגת
התמחות מטעם OPS בנושא מגדר ומדיניות ציבורית.
היא עוסקת בהקמת השלוחה המקומית של SAMMED , החברה הארגנטינית של נשים
רופאות(. היא נשיאת הארגון.
היא מנהלת מזה עשור את הארגון Murga de la Teta , פרויקט תקשורת חברתית למען
בריאות קהילתית ומניעתית, עם דגש על הנקה, מניעת אלימות מגדרית, מניעת סחר בבני
אדם, מניעת שימוש בסמים ממכרים ועוד.
אלנה צ'לידי. מהנדסת אגרונומיה
למדה לימודי המשך בלימודי האישה. נשיאת מוסד Alicia Moreau de Justo . היא מתאמת
את התכניות הבאות:
- מניעת אלימות מגדרית, חקירה ותמיכה בקורבנות
- הדרכה בנושא מניעת אלימות מגדרית ותמיכה בקורבנות לבעלי מקצוע רב תחומיים
העוסקים בנושא
- חינוך למען מניעת אלימות מגדרית, מיועד לאנשי חינוך, פקידי ממשל ומנהיגים
קהילתיים
יסדה את:

-(1982 פגידת נשים (מרץ
-(1983 מרץ ) patria potestad התנועה לשינוי נוהג עליונות גברית
-(1983 מסגרת רב תחומית של האישה ( דצמבר
-(1984 התנועה למען גירושים (מרץ
-(1985) מפגש הנשים הלאומי
–(2000) רשת בין-מוסדית לטיפול באלימות- RIAVI

גוסטבו איריברנה. אנתרופולוג
אנתרופולוג חברתי בדגש על הבריאות.
מתאם קבוצות ופעיל בבריאות הנפש. עובד מעל 30 שנה בנושא התמחותו במשרד הבריאות
בעיר בואנוס איירס. עבודתו ממוקדת בנושא טיפול בריאות ראשוני.
מעבר ללימודיו לקראת תואר, למד קורסים והשלים את התמחותו בנושאי בריאות, מגדר
ומיניות. מלמד "מקדמות בריאות קהילתיות", מקדם פעולות מניעה בחינוך למען הבריאות,
בין השאר בנושא AIDS . מלמד מעל 30 שנה באוניברסיטת בואנוס איירס ובמוסדות נוספים.
עוסק במחקר.
עוזרות
אריקה פארה. מעצבת גרפית. מומחית בנושאי מגדר וטיקים
סילבינה סאבאג'וס. בוגרת לימודי אחיות, מרצה באוניברסיטה
אחות ב- Cesac 19. מתאמת תכנית הכשרת "מקדמות בריאות". מלמדת באוניברסיטת
פאבאלורו ) Favaloro (, במגמת אחיות קהילתיות ובריאות הציבור. מלמדת ב- Escuela Superior Doctora Cecilia Grierson . חלק ממחלקת שוויון הזדמנויות בבית
החולים Garrahan.

 

 

 •  

 

Contra la violencia de gnero desde un marco de derechos y con una perspectiva intercultural